Voss Danseskule

Voss Danseskule har over ei periode på snart ti år lært dans til både unge og eldre på Voss og omegn. Vi tilbyr kurs for alle aldersgrupper - frå barnehageborn og oppover. Vi tilbyr dansekurs i hiphop, jazzdans og klassisk ballett med fokus på danseglede og meistring, og gler oss stort over kvart smil og kvart gjennombrot hjå elevane våre. I tillegg til dei faste kursa våre tilbyr vi teknikktrening og utviklingsgruppe for dei mest ivrige elevane våre, og er stolte over å seie at elevene våre har gått vidare til å studere dans på både vidaregåande skule og høgare utdanning etter å ha gått hjå oss.

Faste kurs

 • Klassisk ballett

  Instruktør: Katharina Pudenz

  BARNEBALLETT 9-12 år kombinerer klassisk ballett, samtidsdans og fleksibilitet med ei leiken tilnærming tilpassa aldersgruppa. Elevene lærer grunnprinsipp innan klassisk ballett og samtidsdans og legger slik eit godt grunnlag for dans og bevegelse generelt.

  BEGYNNERE ungdom/vaksne er for deg som har lite eller ingen erfaring frå ballett eller andre tekniske stilarter. I desse klassene jobbar vi med korrekt kroppshaldning, reine bevegelsar og grunnleggande posisjonar og trinn. Ballett gir styrke og stabilitet til alle muskelgrupper, og gir slik betre kroppshaldning, meir grasiøse bevegelser og øver opp musikalitet. Kurset kombinerer klassisk ballett med teknikker frå samtidsdans.

  LITT ØVET ungdom/vaksne er for deg som har mykje erfaring frå ballett eller andre tekniske stilarter slik som jazzdans eller samtidsdans og for deg som har fått klarsignal frå lærer om å gå videre frå begynnerklassen. Fokuset er det samme som for begynnerklassen men nivå og tempo er noko høgare.

  Timene går på engelsk.

 • Danseleik

  Instruktørar: Fryd Synnøve Hyrve Kaland og Vårin Norekvål Rasmussen

  DANSELEIK er kurs for barnehage- og førskuleborn. Kurset har fokus på å utvikle grunnleggande motoriske og kreative evner, samt sosiale evner som å lære seg samarbeid og å vente på tur. Vi blir kjent med korleis dansetimen fungerer gjennom eit fokus på leik, dans og song og tar inn bevegelser frå både klassisk ballett, hiphop, jazzdans, folkedans og turn. Ved behov kan ein foresatt følge bornet dei første gongene, men timen er i utgangspunktet kun for bornet. Ellers venter foreldre på gangen. Timen varer 45 minutt.

  Alder:

  4-6 år (fødd i 2016 eller 2017)

 • Barnedans

  Instruktør: Margrethe Lid og Fryd Synnøve Hyrve Kaland

  BARNEDANS fungerer som ein introduksjon til dansens verden for born som er 6-9 år (1. til 3. klasse). Vi lærer ulike trinn frå hiphop, jazzdans, klassisk ballett og moderne dans, samt bruker ringdanser og danseleiker for å utvikle motorikk, musikalitet og rytmeforståing.


 • Hiphop og jazzdans

  BEGYNNERE er for dei som ikkje har dansa før, eller som har dansa mindre enn eitt år. For denne gruppa har vi kombinerte kurs i jazzdans og hiphop. Her vert semesteret delt i to, og vi fokuserer på ein stil om gangen. Vi jobber med grunnleggende trinn i begge stilene og introduserer ulike varianter av desse.
  Instruktør 9-12 år: Fryd Synnøve Hyrve Kaland
  Instruktør 12-15 år: Margrethe Lid

  LITT ØVET 10-13 år er for dei som har dansa minst eit år og har fått godkjent å gå vidare frå begynnerklassen. På desse kursa går vi meir i dybden på stilen og jobber med å auke ferdighetene til danserene trinnvis. Våren 2022 har vi kombinasjonskurs for alderen 10-13 år der ein tar for seg begge stilene i løpet av semesteret. Det er altså ikkje eige kurs i hiphop og eige i jazzdans slik det pleier å vera. Dette er fordi Constanze er i permisjon våren 2022.

  Instruktør: Fryd Synnøve Hyrve Kaland

  UNGDOM/VAKSNE Kursa i hiphop/jazzdans for ungdom/vaksne har pause i vår på grunn av Constanze sin permisjon. Det vil dog verte satt opp helgeworkshops med eksterne pedagoger i løpet av våren. Ta kontakt på post@vossdanseskule.no om du vil verte oppdatert på når desse vert.

Timeplan vår 2022

 Måndag Onsdag
14:45 til 16:00Hiphop/Jazzdans Litt øvet 10-13 år15.30-16.30Hiphop/Jazzdans Begynnere 9-12 år
16:05 til 17:05Begynnere 12-15 år16.45-17.30Danseleik 4-6 år
17:10 til 17.55Barnedans 6-9 år17.40-18.40Barneballett 9-12 år
18:00 til 19:00Ballett Begynnere ungdom/vaksne18.45-20.00Ballett Litt øvet ungdom/vaksne
Alle kurs startar i veke 4 og går over 15 veker. Vi følger skuleruta til grunnskulen i Voss herad. Detaljert semesterplan kjem på mail til påmelde.

Kursavgift

Gratis prøvetime for nye elevar

15 veker med dans

20% familierabatt

10% rabatt frå 2.kurs

15% rabatt frå 3.kurs

Vilkår

Ved å melde deg på kurs hjå Voss Danseskule samtykker du til vilkåra våre. Påmelding er bindande. NB: Ved for få påmeldte kan kurs bli avlyst.

Ved å melde deg på kurs hjå oss stadfester du at du er over 18 år eller at dine foresatte har samtykka til påmeldinga. Dersom eleven er under 18 år, står foresatte ansvarleg for påmeldinga.

Trykk her for å lese fullstendige vilkår
for påmelding til Voss Danseskule
 • Kurs på 45 minutter 1385 kr
 • Kurs på 60 minutter 1845 kr
 • Kurs på 75 minutter 2305 kr

Påmelding

Vi har ferie frå 1. juli til 10 august. Info om kurs og påmelding kjem her innan skulestart. Følg oss på Facebook og Instagram for å verte oppdatert.

Om oss

Voss Danseskule er eit foretak som har som formål å fremme danseglede på Voss. Constanze Almklov er dagleg leiar og pedagog. Ho er oppvaksen på Voss, og starta VDS i 2010, etter at ho sjølv pendla til Bergen i ungdomsåra for å kunne gå på dansekurs.

Heilt sidan starten har Voss Danseskule hatt fokus på det dansefaglege, tekniske, det kunstnarlege kreative, men ikkje minst på det sosiale! Vi er stolte over å kunne sei at fleire av elevene våre har funnet venner for livet på kurs hjå oss, og vi gler oss over alle som finner dansegleden hjå oss, anten for ei kort stund i livet eller for mange: livet ut.

Vi er opptatt av å sjå det heile mennesket og brenner for å gje unge mennesker høve til meistring og utvikling. Difor tilbyr vi leiarkurs for unge dansere og helgeworkshops med eksterne pedagoger, deltek aktivt i det lokale dansemiljøet, og ikkje minst: nokre av våre eigne elever fungerer som instruktører og assistenter på kursa for dei yngste, med tett oppfølging frå dagleg leiar. Du kan lese meir om team VDS nedanfor!

Team VDS

Constanze Lid Almklov

Dagleg leiar og pedagog - permisjon våren 2022

Dagleg leiar og ansvarleg pedagog. Er oppvaksen på Voss, har drive Voss Danseskule sidan 2010, og er medlem i Norske Dansekunstnere. Har mellom anna erfaring frå Bårdar Akademiet i Bergen, og har tidlegare vore dansar, koreograf og kunstnerisk leiar for studentkompaniet Terpsichore og ungdomskompaniet Voss Dansekompani. I tillegg til å drive Voss Danseskule er ho ansatt i Fitjar Kulturskule og jobbar frilans med koreografi og undervising i distrikta. Constanze har permisjon frå undervisning våren 2022 men jobber 20% administrativt. 

Fryd Synnøve Hyrve Kaland

Instruktør og reinhaldar

Danseinstruktør på Barnedans og Danseleik, samt vikar for Constanze på Hiphop/Jazzdans Litt øvet 10-13 år og Begynnere 9-12 år. I tillegg deler ho reinhaldsansvar med Vårin. Fryd har dansa aktivt sidan 2015 og har erfaring både frå opptredener og konkurranse samt lederkurs for unge dansere i 2019/2020. 

Margrethe Lid

Instruktør

Er instruktør på Barnedans samt vikar for Constanze på Begynnere 12-15 år. Margrethe har dansa aktivt sidan 2014 og har erfaring frå både opptredener, konkurranser, lederkurs for unge dansere (2019/2020) og som leder for andre aktiviteter for born. 

Asgeir Lid Almklov

Datagubbe

Ansvarleg for nettsider og påmeldingsløysingar. Dansar mest medan ingen ser på. Gift med Constanze. 

Katharina (Kat) Pudenz

Danselærer

Kat underviser i klassisk ballett og har foruten dette erfaring både som kroppsflyger og som sertifisert Yoga-instruktør. Ho har treårig danseutdanning frå Berlin med hovudfokus på moderne dans og studerer i tillegg idrettsvitenskap. 

Vårin Norekvål Rasmussen

Instruktør og reinhaldar

Vårin har mange års erfaring som elev hjå VDS og starta hausten 2021 som instruktør for Danseleik saman med Fryd, samt som reinhalder. Ho gjekk lederkurs for dansere i 2019/2020. 

Ofte stilte spørsmål

Eg vil komme på prøvetime! Korleis fungerer det?
Så kjekt! Prøvetime fungerer slik at ein sender inn påmeldingsskjema, så får ein praktisk info tilsendt på mail og møter opp på første kursdag. Om ein etter prøvetimen finner ut at ein ikkje ønsker å fortsette, så melder ein skriftleg ifrå om dette før det har gått ei veke (slik at vi kan tilby plassen til nokon som evt. står på venteliste), og då vert ein sletta frå elevlista og betaler ingenting.

Eg veit ikkje kva nivå eg skal melde meg på! Hjelp?
Om du aldri har dansa før eller du ønsker å prøve ut ein stil som er heilt ny for deg, så start gjerne på begynnernivå. Vi reknar med at nye elever bruker 2 semestre på å meistre innhaldet i desse kursa før ein går vidare til litt øvet nivå. Om du framleis er usikker, så les gjerne kursbeskrivelsen ein ekstra gong, og ta evt. kontakt på +47 452 35 532 så tar vi ei vurdering i lag.

Eg er veldig vaksen. Er eg då for gamal til å vera med på kurs for "ungdom/vaksne"?
Nei! Du er velkommen på kurs uansett alder! På kursa for ungdom/vaksne er ofte alle aldre representerte. Erfaringsmessig blir ein godt kjent med dei andre kursdeltakarane på tvers av alder og generasjoner og vi har det veldig kjekt i lag.

Er prisene per år eller per semester?
Prisene på nettsida gjeld per semester og vert oppdaterte etter semesterets lengde, samt indeksregulert kvar haust.

Korleis betaler eg for kurset?
Det kjem faktura på mail ca 1-2 måneder etter semesterstart. Ved behov kan ein dele fakturaen i fleire deler. Ta kontakt om det er aktuelt! Ein kan dessutan bruke fritidskortet i Voss herad til å delbetale for kurs hjå oss.

Eg/bornet mitt har lyst til å vera med på kurs, men økonomien tillet ikkje det. Finnes det hjelp å få?
Ja! Det finnes fleire støtteordninger som kan vera med på å dekke både kurspris og nødvendig utstyr. Vi hjelper gjerne med å søke! I tillegg har vi på nokre kurs anledning til å tilby gratisplass eller plass til redusert kurspris til dei som treng det men faller utenom andre støtteordninger.
Gjeld det deg eller nokon du kjenner, så ta kontakt!

Har du framleis spørsmål? Ta kontakt på post@vossdanseskule.no eller på +47 452 35 532.