Det skjer

VDS går digitalt!

17.03.2020

Grunna koronaviruset og tilhøyrande samfunnsdugnad blir det ikkje avholdt dansetreningar i Vonheim inntil vidare. Alle kurs kjem difor til å bli flytta til "skyen", slik at ein framleis kan få danseglede kvar veke, og ein får halde på noko av det sosiale sjølv om vi ikkje kan treffest fysisk. Meir informasjon om dei digitale løysingane vi kjem til å bruke blir informert om på foreldremøtet onsdag 18. mars kl. 19:00. Står du som elev i vår og har ikkje motteke e-post? Gi oss ein lyd på post@vossdanseskule.no.

Voss Danseskule

Voss Danseskule har over ei periode på snart ti år lært dans til både unge og eldre på Voss og omegn. Vi tilbyr kurs for alle aldersgrupper - frå barnehageborn og oppover. Vi tilbyr dansekurs i hiphop og jazzdans med fokus på danseglede og meistring, og gler oss stort over kvart smil og kvart gjennombrot hjå elevane våre. I tillegg til dei faste kursa våre tilbyr vi teknikktrening og utviklingsgruppe for dei mest ivrige elevane våre, og er stolte over å seie at elevene våre har gått vidare til å studere dans på både vidaregåande skule og høgare utdanning etter å ha gått hjå oss.

Faste kurs

 • Danseleik

  DANSELEIK er kurs for barnehage- og førskuleborn. Kurset har fokus på å utvikle grunnleggande motoriske og kreative evner, samt sosiale evner som å lære seg samarbeid og å vente på tur. Vi blir kjent med korleis dansetimen fungerer gjennom eit fokus på leik, dans og song og tar inn bevegelser frå både klassisk ballett, hiphop, jazzdans, folkedans og turn. Ved behov kan ein foresatt følge bornet dei første gongene, men timen er i utgangspunktet kun for bornet. Ellers venter foreldre på gangen der dei kan ta seg ein kaffikopp medan borna danser.

  Alder:

  4-6 år (fødd i 2014 eller 2015)

 • Barnedans

  BARNEDANS fungerer som ein introduksjon til dansens verden for born som går i 1. til 3. Klasse. Vi lærer ulike trinn frå hiphop, jazz, klassisk ballett og moderne dans, samt bruker ringdanser og danseleiker for å utvikle motorikk, musikalitet og rytmeforståing.

  Instruktør måndag: Johanna Lid og Fryd Synnøve Hyrve Kaland
  Instruktør onsdag: Constanze Almklov

 • Hiphop og jazzdans

  BEGYNNERE er for dei som ikkje har dansa før, eller som har dansa mindre enn eitt år. For denne gruppa har vi kombinerte kurs i jazzdans og hiphop. Her vert semesteret delt i to, og vi fokuserer på ein stil om gangen. Vi jobber med grunnleggende trinn i begge stilene og introduserer ulike varianter av desse. Klassene er aldersdelte i tre grupper: 4. til 7. klasse (måndag), ungdom frå og med 8. klasse og oppover (tysdag) og begynnerkurs for vaksne (onsdag).

  LITT ØVET/ØVET nivå er for dei som har dansa minst eit år og har fått godkjent å gå vidare frå begynnerklassen. På desse kursa går vi meir i dybden på stilen og jobber med å auke ferdighetene til danserene trinnvis. På litt øvet/øvet nivå tilbyr vi klasser i kun hiphop (måndag) og klasser i kun jazzdans (tysdag). Vi har kurs for både 4. til 7. klasse og ungdom frå 8. klasse og oppover. For vaksne har vi kombinertkurs i jazzdans og hiphop på litt øvet/øvet nivå (onsdag).

 • Utviklingsgruppe

  For dei som allerede går på hiphop øvet og jazzdans øvet men vil danse meir, så har vi ei eiga utviklingsgruppe. Gruppa bestemmer sjølv kva for nokre stiler dei vil fokusere på i løpet av semesteret, men generelt kan ein sei at fokuset ligg på å utvikle danserene til å verte meir sjølvstendige som scenekunstnere, gje dei verktøy for å koreografere sjølv og å legge til rette for å lære andre stiler enn dei vanlegvis kjem innom.

 • Hiphop/jazzdans for VAKSNE

  Instruktør: Constanze Almklov

  BEGYNNERE er for dei som aldri har dansa hiphop eller jazzans før (eller om det er ein stund sidan sist). Her er fokuset på grunnleggande teknikk og vi går grundig gjennom trinn og koreografier.

  LITT ØVET/ØVET er for dei som har dansa ein del frå før. Her er tempoet litt høgare enn på begynnerkurset og vi jobber gjerne med koreografier som ligg litt meir i grenseland mellom ulike stiler. Som regel jobber vi med to-tre koreografier per semester.

 • Salsa for VAKSNE

  Nytt av året er kurs i cubansk salsa! Kurset går på måndager 19.30 til 21.00 over 6 veker og fokuserer på å lære turer som gjer ein i stand til å danse salsa sosialt! Ein kan melde seg på åleine eller saman med partner, vi rullerer uansett på partnere i løpet av kurset. Dersom det vert veldig få mannlege deltakarar vil det verte behov for at nokre av damene fører. Kurset har fokus på salsa grunntrinn, i tillegg til nokre turer frå cubansk salsa. Cubansk salsa er ein litt friere versjon av salsaen vi kjenner ellers og danses tradisjonelt sett i sosialt lag på Cuba.

  OBS: så langt har vi for få mannlege kursdeltakere/førere til å starte opp kurset! Påmeldinga til kurset haldast likevel open slik at interesserte kan melde seg. Våren 2020 er difor påmeldinga til salsa-kurset IKKJE BINDANDE! Kan du tenke deg å vera med dersom vi starter kurset, så fyll ut eit påmeldingsskjema slik at du vert oppdatert når det skjer noko! Kjenner du karer som kanskje vil vera med (eller treng eit nytt sjekketriks), så vert vi veldig glade om du sender dei vår veg! :) 

   

  Instruktører: Kristine Skarsvåg og Phoung Huynh

Timeplan vår 2020

 MåndagTysdagOnsdag
14:45 til 16:004. til 7. klasse Hiphop øvet4. til 7. klasse Jazzdans øvetUtviklingsgruppe
16:05 til 17:054. til 7. klasse begynnereUngdom begynnere
17:10 til 17.55Barnedans 1. til 3. klasseDanseleik 4-6 årBarnedans 1. til 3. klasse
18:00 til 19:15Ungdom hiphop øvetUngdom jazzdans øvetVaksne litt øvet/øvet nivå
19.20-20.35Vaksne begynnere
19.30-21.00SALSA Vaksne
Alle kurs startar i veke 6 og går over 15 veker. Detaljert semesterplan kjem innan oppstart.

Kursavgift

Gratis prøvetime for nye elevar

15% familierabatt

15 veker med dans

Vilkår

Ved å melde deg på kurs hjå Voss Danseskule samtykker du til vilkåra våre. Påmelding er bindande. NB: Ved for få påmeldte kan kurs bli avlyst.

Ved å melde deg på kurs hjå oss stadfester du at du er over 18 år eller at dine foresatte har samtykka til påmeldinga. Dersom eleven er under 18 år, står foresatte ansvarleg for påmeldinga.

 • Danseleik og barnedans 1500 kr
 • Hiphop/jazzdans begynnere/litt øvet 1750 kr
 • Alle kurs på øvet eller åpent nivå 2000 kr
 • Utviklingsgruppe 1500 kr (rabattane gjelder ikkje dette kurset)
 • Salsakurs 800 kr (6 veker)

Påmelding


Du må velgje eit kurs
Dette kurset er fullt! Du kan framleis melde deg på, men vert satt på venteliste fram til det eventuelt vert ein ledig plass.
Du må skrive inn fullt namn
Du må oppgje fødselsdato (yyyy-mm-dd)
Du må oppgje gyldig adresse
Du må oppgje gyldig postnummer
Du må oppgje gyldig mobilnummer
Du må oppgje ei gyldig e-postadresse
Du må oppgje namn på ein foresatt
Du må oppgje mobilnummeret til ein foresatt
Du må godkjenne dette for å fullføre påmeldinga
Du må godkjenne vilkåra for å fullføre påmeldinga

Om oss

Voss Danseskule er eit foretak som har som formmål å fremme danseglede på Voss. Constanze Almklov er dagleg leiar og pedagog. Ho er oppvaksen på Voss, og har drevet Voss Danseskule sidan 2010, og er medlem i Norske Dansekunstnere. Med danseerfaring frå Bergen Dansesenter og Bårdar Akademiet i Bergen, har ho også tidlegare vore koreograf for Voss Dansekompani, samt dansar, koreograf og kunstnerisk leiar for studentkompaniet Terpsichore Dansekompani i Bergen. I tillegg til Voss Danseskule jobbar ho frilans med koreografi og undervising i distrikta.