Det skjer

Nye kurs for vaksne begynnere!

21.09.2020

Veka etter haustferien starter vi opp nye kurs, mellom anna 5-vekers kurs for vaksne begynnere (16+)! Sjekk ut kursbeskrivelse lenger nede på sida her!

Påmeldinga er open!

20.06.2020

No er påmeldinga til haustsemesteret hjå Voss Danseskule open! Vi har kurs for alle aldre og du er hjarteleg velkommen til å vera med og danse med oss! Lurer du på noko, så er det berre å ta kontakt! Vi er her for deg!

VDS går digitalt!

17.03.2020

Grunna koronaviruset og tilhøyrande samfunnsdugnad blir det ikkje avholdt dansetreningar i Vonheim inntil vidare. Alle kurs kjem difor til å bli flytta til "skyen", slik at ein framleis kan få danseglede kvar veke, og ein får halde på noko av det sosiale sjølv om vi ikkje kan treffest fysisk. Meir informasjon om dei digitale løysingane vi kjem til å bruke blir informert om på foreldremøtet onsdag 18. mars kl. 19:00. Står du som elev i vår og har ikkje motteke e-post? Gi oss ein lyd på post@vossdanseskule.no.

Voss Danseskule

Voss Danseskule har over ei periode på snart ti år lært dans til både unge og eldre på Voss og omegn. Vi tilbyr kurs for alle aldersgrupper - frå barnehageborn og oppover. Vi tilbyr dansekurs i hiphop og jazzdans med fokus på danseglede og meistring, og gler oss stort over kvart smil og kvart gjennombrot hjå elevane våre. I tillegg til dei faste kursa våre tilbyr vi teknikktrening og utviklingsgruppe for dei mest ivrige elevane våre, og er stolte over å seie at elevene våre har gått vidare til å studere dans på både vidaregåande skule og høgare utdanning etter å ha gått hjå oss.

Faste kurs

 • Danseleik

  DANSELEIK er kurs for barnehage- og førskuleborn. Kurset har fokus på å utvikle grunnleggande motoriske og kreative evner, samt sosiale evner som å lære seg samarbeid og å vente på tur. Vi blir kjent med korleis dansetimen fungerer gjennom eit fokus på leik, dans og song og tar inn bevegelser frå både klassisk ballett, hiphop, jazzdans, folkedans og turn. Ved behov kan ein foresatt følge bornet dei første gongene, men timen er i utgangspunktet kun for bornet. Ellers venter foreldre på gangen. Timen varer 45 minutt.

  Timene blir holdt på omgang av Constanze, Johanna, Fryd Synnøve og Margrethe.

  Alder:

  4-6 år (fødd i 2015 eller 2016)

 • Barnedans

  BARNEDANS fungerer som ein introduksjon til dansens verden for born som er 6-8 år (1. til 3. klasse). Vi lærer ulike trinn frå hiphop, jazz, klassisk ballett og moderne dans, samt bruker ringdanser og danseleiker for å utvikle motorikk, musikalitet og rytmeforståing.

  Barnedanstimene er no delt inn i A- og B-grupper. A-gruppa varer i 45 minutt som før medan B-gruppa er noko lenger (60 minutt) og er for dei som har gått på Barnedans ei stund og ønsker fleire utfordringer. Dei som ikkje har dansa før eller kun har gått 1-2 semestre bør som hovudregel velge Barnedans A. Er de i tvil om kva kurs som passer, ta kontakt for ei vurdering!

  Instruktør Barnedans A: Johanna og Fryd Synnøve
  Instruktør Barnedans B: Constanze

 • Hiphop og jazzdans

  Instruktør: Constanze

  BEGYNNERE er for dei som ikkje har dansa før, eller som har dansa mindre enn eitt år. For denne gruppa har vi kombinerte kurs i jazzdans og hiphop. Her vert semesteret delt i to, og vi fokuserer på ein stil om gangen. Vi jobber med grunnleggende trinn i begge stilene og introduserer ulike varianter av desse.

  På grunn av lang venteliste har vi satt opp eit eksetra kurs for begynnere 9-15 år. Dette starter opp i veke 42 og vert på tysdager 16.05-17.05. Pris for 10 veker er 1200,-.

  ØVET nivå er for dei som har dansa minst eit år og har fått godkjent å gå vidare frå begynnerklassen. På desse kursa går vi meir i dybden på stilen og jobber med å auke ferdighetene til danserene trinnvis. På litt øvet/øvet nivå tilbyr vi klasser i kun hiphop (måndag) og klasser i kun jazzdans (tysdag). Vi har kurs for både 9-12 år og ungdom frå 13 år og oppover. For vaksne har vi kombinertkurs i jazzdans og hiphop på øvet nivå (tysdag).

 • Begynnerkurs for VAKSNE (16+)

  Instruktør: Constanze Almklov

  Desse kursa er for vaksne/ungdom over 16 år som aldri har dansa hiphop eller jazzdans før (eller om det er ein stund sidan sist). Her er fokuset på grunnleggande teknikk og vi går grundig gjennom trinn og koreografier. Hausten 2020 setter vi opp to 5-vekers kurs. Hiphop i veke 42 til 46 og jazzdans i veke 47 til 51. Kursa går på måndager 19.20 til 20.35.
  OBS: Gratis prøvetime gjeld ikkje på desse kursa, men dersom kurset avlysast grunna få påmeldte etter første time vil ein kun bli fakturert for timene som har vore.

  Pris: 750,- for 5 veker, 1300 ved påmelding til begge kursa.

Timeplan haust 2020

 MåndagTysdag
14:45 til 16:00Hiphop øvet 9-12 årJazzdans øvet 9-12 år
16:05 til 17:05Begynnere 9-15 år FULLTBegynnere 9-15 år (oppstart veke 42)
17:10 til 17.55Barnedans A (6-8 år)FULLTDanseleik 4-6 år
18:00 til 19:15Ungdom hiphop øvet FULLTUngdom jazzdans øvet
19.20-20.35Vaksne begynnere (5-vekers kurs)Vaksne øvet
Alle kurs startar i veke 36 og går over 15 veker. Detaljert semesterplan kjem innan oppstart.

Kursavgift

Gratis prøvetime for nye elevar

15% familierabatt

15 veker med dans

Vilkår

Ved å melde deg på kurs hjå Voss Danseskule samtykker du til vilkåra våre. Påmelding er bindande. NB: Ved for få påmeldte kan kurs bli avlyst.

Ved å melde deg på kurs hjå oss stadfester du at du er over 18 år eller at dine foresatte har samtykka til påmeldinga. Dersom eleven er under 18 år, står foresatte ansvarleg for påmeldinga.

Trykk her for å lese fullstendige vilkår
for påmelding til Voss Danseskule
 • Kurs på 45 minutter 1540 kr
 • Kurs på 60 minutter 1795 kr
 • Kurs på 75 minutter 2050 kr

Påmelding


Du må velgje eit kurs
Dette kurset er fullt! Du kan framleis melde deg på, men vert satt på venteliste fram til det eventuelt vert ein ledig plass.
Du må skrive inn fullt namn
Du må oppgje fødselsdato (yyyy-mm-dd)
Du må oppgje gyldig adresse
Du må oppgje gyldig postnummer
Du må oppgje gyldig mobilnummer
Du må oppgje ei gyldig e-postadresse
Du må oppgje namn på ein foresatt
Du må oppgje mobilnummeret til ein foresatt
Les Voss Danseskule sin
personvernerklæring
Du må godkjenne dette for å fullføre påmeldinga
Les Voss Danseskule sine
vilkår for påmelding
Du må godkjenne vilkåra for å fullføre påmeldinga

Om oss

Voss Danseskule er eit foretak som har som formål å fremme danseglede på Voss. Constanze Almklov er dagleg leiar og pedagog. Ho er oppvaksen på Voss, og starta VDS i 2010, etter at ho sjølv pendla til Bergen i ungdomsåra for å kunne gå på dansekurs.

Heilt sidan starten har Voss Danseskule hatt fokus på det dansefaglege, tekniske, det kunstnarlege kreative, men ikkje minst på det sosiale! Vi er stolte over å kunne sei at fleire av elevene våre har funnet venner for livet på kurs hjå oss, og vi gler oss over alle som finner dansegleden hjå oss, anten for ei kort stund i livet eller for mange: livet ut.

Vi er opptatt av å sjå det heile mennesket og brenner for å gje unge mennesker høve til meistring og utvikling. Difor tilbyr vi leiarkurs for unge dansere og helgeworkshops med eksterne pedagoger, deltek aktivt i det lokale dansemiljøet, og ikkje minst: nokre av våre eigne elever fungerer som instruktører og assistenter på kursa for dei yngste, med tett oppfølging frå dagleg leiar. Du kan lese meir om team VDS nedanfor!

Team VDS

Constanze Almklov

Dagleg leiar og pedagog

Dagleg leiar og ansvarleg pedagog. Er oppvaksen på Voss, har drive Voss Danseskule sidan 2010, og er medlem i Norske Dansekunstnere. Har mellom anna erfaring frå Bårdar Akademiet i Bergen, og har tidlegare vore dansar, koreograf og kunstnerisk leiar for studentkompaniet Terpsichore og ungdomskompaniet Voss Dansekompani. I tillegg til å drive Voss Danseskule er ho ansatt i Fitjar Kulturskule, driver ungdomskompaniet Åsane MOVE og jobbar frilans med koreografi og undervising i distrikta. 

Johanna Lid

Instruktør og SoMe-ansvarleg

Er danseinstruktør på Barnedans A saman med Fryd Synnøve, og på Danseleik. Har dessutan ansvar for Instagrambrukaren til Voss Danseskule. Har dansa aktivt sidan hausten 2018 og liker ellers å tilbringe tida si på trening og i fjellet (når ho ikkje er på skulen). 

Fryd Synnøve Hyrve Kaland

Instruktør og reinhaldar

Danseinstruktør på Danseleik og på Barnedans A saman med Johanna. I tillegg deler ho reinhaldsansvar med Margrethe. Fryd har dansa aktivt sidan 2015 og har erfaring både frå opptredener og konkurranse samt lederkurs for unge dansere i 2019/2020. 

Margrethe Lid

Instruktør og reinhaldar

Ansvarleg for reinhald saman med Fryd Synnøve og er med som instruktør på Danseleik. Margrethe har dansa aktivt sidan 2014 og har erfaring frå både opptredener, konkurranser, lederkurs for unge dansere (2019/2020) og som leder for andre aktiviteter for born. 

Asgeir Almklov

Datagubbe

Ansvarleg for nettsider og påmeldingsløysingar. Dansar mest medan ingen ser på. Gift med Constanze.