Det skjer

Påmeldinga er open!

20.06.2020

No er påmeldinga til haustsemesteret hjå Voss Danseskule open! Vi har kurs for alle aldre og du er hjarteleg velkommen til å vera med og danse med oss! Lurer du på noko, så er det berre å ta kontakt! Vi er her for deg!

VDS går digitalt!

17.03.2020

Grunna koronaviruset og tilhøyrande samfunnsdugnad blir det ikkje avholdt dansetreningar i Vonheim inntil vidare. Alle kurs kjem difor til å bli flytta til "skyen", slik at ein framleis kan få danseglede kvar veke, og ein får halde på noko av det sosiale sjølv om vi ikkje kan treffest fysisk. Meir informasjon om dei digitale løysingane vi kjem til å bruke blir informert om på foreldremøtet onsdag 18. mars kl. 19:00. Står du som elev i vår og har ikkje motteke e-post? Gi oss ein lyd på post@vossdanseskule.no.

Voss Danseskule

Voss Danseskule har over ei periode på snart ti år lært dans til både unge og eldre på Voss og omegn. Vi tilbyr kurs for alle aldersgrupper - frå barnehageborn og oppover. Vi tilbyr dansekurs i hiphop og jazzdans med fokus på danseglede og meistring, og gler oss stort over kvart smil og kvart gjennombrot hjå elevane våre. I tillegg til dei faste kursa våre tilbyr vi teknikktrening og utviklingsgruppe for dei mest ivrige elevane våre, og er stolte over å seie at elevene våre har gått vidare til å studere dans på både vidaregåande skule og høgare utdanning etter å ha gått hjå oss.

Faste kurs

 • Danseleik

  DANSELEIK er kurs for barnehage- og førskuleborn. Kurset har fokus på å utvikle grunnleggande motoriske og kreative evner, samt sosiale evner som å lære seg samarbeid og å vente på tur. Vi blir kjent med korleis dansetimen fungerer gjennom eit fokus på leik, dans og song og tar inn bevegelser frå både klassisk ballett, hiphop, jazzdans, folkedans og turn. Ved behov kan ein foresatt følge bornet dei første gongene, men timen er i utgangspunktet kun for bornet. Ellers venter foreldre på gangen. Timen varer 45 minutt.

  Hovedinstruktører for timen er Johanna og Fryd Synnøve. Constanze og Margrethe har nokre av timene.

  Alder:

  4-6 år (fødd i 2014 eller 2015)

 • Barnedans

  BARNEDANS fungerer som ein introduksjon til dansens verden for born som er 6-8 år (1. til 3. klasse). Vi lærer ulike trinn frå hiphop, jazz, klassisk ballett og moderne dans, samt bruker ringdanser og danseleiker for å utvikle motorikk, musikalitet og rytmeforståing.

  Barnedanstimene er no delt inn i A- og B-grupper. A-gruppa varer i 45 minutt som før medan B-gruppa er noko lenger (60 minutt) og er for dei som har gått på Barnedans ei stund og ønsker fleire utfordringer. Dei som ikkje har dansa før eller kun har gått 1-2 semestre bør som hovudregel velge Barnedans A. Er de i tvil om kva kurs som passer, ta kontakt for ei vurdering!

  Instruktør Barnedans A: Johanna og Fryd Synnøve
  Instruktør Barnedans B: Constanze

 • Hiphop og jazzdans

  BEGYNNERE er for dei som ikkje har dansa før, eller som har dansa mindre enn eitt år. For denne gruppa har vi kombinerte kurs i jazzdans og hiphop. Her vert semesteret delt i to, og vi fokuserer på ein stil om gangen. Vi jobber med grunnleggende trinn i begge stilene og introduserer ulike varianter av desse. Klassene er aldersdelte i to grupper: 9-15 år (måndag) og 16+ (tysdag). Kurset for 9-15 år varer i 60 minutt. Kurset for 16+ varer i 75 minutt.

  ØVET nivå er for dei som har dansa minst eit år og har fått godkjent å gå vidare frå begynnerklassen. På desse kursa går vi meir i dybden på stilen og jobber med å auke ferdighetene til danserene trinnvis. På litt øvet/øvet nivå tilbyr vi klasser i kun hiphop (måndag) og klasser i kun jazzdans (tysdag). Vi har kurs for både 9-12 år og ungdom frå 8. 13 år og oppover. For vaksne har vi kombinertkurs i jazzdans og hiphop på øvet nivå (tysdag).

  Instruktør: Constanze

Timeplan haust 2020

 MåndagTysdag
14:45 til 16:00Hiphop øvet 9-12 årJazzdans øvet 9-12 år
16:05 til 17:05Begynnere 9-15 årBarnedans B (6-8 år)
17:10 til 17.55Barnedans A (6-8 år)Danseleik 4-6 år
18:00 til 19:15Ungdom hiphop øvetUngdom jazzdans øvet
19.20-20.35Begynnere 16 +Vaksne øvet
Alle kurs startar i veke 36 og går over 15 veker. Detaljert semesterplan kjem innan oppstart.

Kursavgift

Gratis prøvetime for nye elevar

15% familierabatt

15 veker med dans

Vilkår

Ved å melde deg på kurs hjå Voss Danseskule samtykker du til vilkåra våre. Påmelding er bindande. NB: Ved for få påmeldte kan kurs bli avlyst.

Ved å melde deg på kurs hjå oss stadfester du at du er over 18 år eller at dine foresatte har samtykka til påmeldinga. Dersom eleven er under 18 år, står foresatte ansvarleg for påmeldinga.

Trykk her for å lese fullstendige vilkår
for påmelding til Voss Danseskule
 • Kurs på 45 minutter 1540 kr
 • Kurs på 60 minutter 1795 kr
 • Kurs på 75 minutter 2050 kr

PåmeldingDu må velgje eit kurs
Dette kurset er fullt! Du kan framleis melde deg på, men vert satt på venteliste fram til det eventuelt vert ein ledig plass.
Du må skrive inn fullt namn
Du må oppgje fødselsdato (yyyy-mm-dd)
Du må oppgje gyldig adresse
Du må oppgje gyldig postnummer
Du må oppgje gyldig mobilnummer
Du må oppgje ei gyldig e-postadresse
Du må oppgje namn på ein foresatt
Du må oppgje mobilnummeret til ein foresatt
Les Voss Danseskule sin
personvernerklæring
Du må godkjenne dette for å fullføre påmeldinga
Les Voss Danseskule sine
vilkår for påmelding
Du må godkjenne vilkåra for å fullføre påmeldinga

Om oss

Voss Danseskule er eit foretak som har som formål å fremme danseglede på Voss. Constanze Almklov er dagleg leiar og pedagog. Ho er oppvaksen på Voss, og har drevet Voss Danseskule sidan 2010, og er medlem i Norske Dansekunstnere. Med danseerfaring frå Bergen Dansesenter og Bårdar Akademiet i Bergen, har ho også tidlegare vore koreograf for Voss Dansekompani, samt dansar, koreograf og kunstnerisk leiar for studentkompaniet Terpsichore Dansekompani i Bergen. I tillegg til Voss Danseskule jobbar ho frilans med koreografi og undervising i distrikta.