Voss Danseskule

Voss Danseskule har over ei periode på snart ti år lært dans til både unge og eldre på Voss og omegn. Vi tilbyr kurs for alle aldersgrupper - frå barnehageborn og oppover. Vi tilbyr dansekurs i hiphop og jazzdans med fokus på danseglede og meistring, og gler oss stort over kvart smil og kvart gjennombrot hjå elevane våre. I tillegg til dei faste kursa våre tilbyr vi teknikktrening og utviklingsgruppe for dei mest ivrige elevane våre, og er stolte over å seie at elevene våre har gått vidare til å studere dans på både vidaregåande skule og høgare utdanning etter å ha gått hjå oss.

Faste kurs

 • Klassisk ballett

  Instruktør: Katharina Pudenz

  BEGYNNERE 9-12 ÅR er for dei som tidlegare har delteke på gratis workshop i klassisk ballett (21. og 22. august hausten 2021) eller på gulvbarre + tøying og fått klarsignal frå lærar om å gå på begynnerkurs. I desse klassene jobbar vi med korrekt kroppshaldning, reine bevegelsar og grunnleggande posisjonar og trinn. Ballett gir styrke og stabilitet til alle muskelgrupper, og gir slik betre kroppshaldning, meir grasiøse bevegelser og øver opp musikalitet. Undervisninga føregår på engelsk. 

  OPENT NIVÅ 13+ er for ungdom som har dansa ein del tidlegare, for vaksne begynnere, og for dei som har fått klarsignal frå lærer om å gå videre frå begynnerklassen. Fokuset er det samme som for begynnerklassen men nivå og tempo er noko høgare.

  Timene går på engelsk.

 • Danseleik

  Instruktørar: Fryd Synnøve Hyrve Kaland og Vårin Norekvål Rasmussen

  DANSELEIK er kurs for barnehage- og førskuleborn. Kurset har fokus på å utvikle grunnleggande motoriske og kreative evner, samt sosiale evner som å lære seg samarbeid og å vente på tur. Vi blir kjent med korleis dansetimen fungerer gjennom eit fokus på leik, dans og song og tar inn bevegelser frå både klassisk ballett, hiphop, jazzdans, folkedans og turn. Ved behov kan ein foresatt følge bornet dei første gongene, men timen er i utgangspunktet kun for bornet. Ellers venter foreldre på gangen. Timen varer 45 minutt.

  Alder:

  4-6 år (fødd i 2016 eller 2017)

 • Barnedans

  Instruktør: Margrethe Lid og Fryd Synnøve Hyrve Kaland

  BARNEDANS fungerer som ein introduksjon til dansens verden for born som er 6-8 år (1. til 3. klasse). Vi lærer ulike trinn frå hiphop, jazzdans, klassisk ballett og moderne dans, samt bruker ringdanser og danseleiker for å utvikle motorikk, musikalitet og rytmeforståing.


 • Hiphop og jazzdans

  Instruktør: Constanze Lid Almklov

  BEGYNNERE er for dei som ikkje har dansa før, eller som har dansa mindre enn eitt år. For denne gruppa har vi kombinerte kurs i jazzdans og hiphop. Her vert semesteret delt i to, og vi fokuserer på ein stil om gangen. Vi jobber med grunnleggende trinn i begge stilene og introduserer ulike varianter av desse.

  ØVET nivå er for dei som har dansa minst eit år og har fått godkjent å gå vidare frå begynnerklassen. På desse kursa går vi meir i dybden på stilen og jobber med å auke ferdighetene til danserene trinnvis. På øvet nivå tilbyr vi klasser i kun hiphop (måndag) og klasser i kun jazzdans (tysdag). Vi har kurs for både 9-12 år og ungdom frå 13 år og oppover. For vaksne har vi kombinertkurs i jazzdans og hiphop på begynnernivå (tysdag) og øvet nivå (måndag).

Måndag + Tysdag

 MåndagTysdag
14:45 til 16:00Hiphop øvet 9-12 årJazzdans øvet 9-12 år
16:05 til 17:05Begynnere 9-15 årBegynnere 9-15 år
17:10 til 17.55Barnedans 6-8 årDanseleik 4-6 år
18:00 til 19:15Ungdom hiphop øvetUngdom jazzdans øvet
19.20-20.35Vaksne øvetVaksne begynnere
Alle kurs startar i veke 35 og går over 15 veker med fri i veke 41. Detaljert semesterplan kjem på mail til påmelde.

Onsdag

 Onsdag
17.00-18.00Ballett begynnere 9-15
18.15-19.30Ballett opent nivå 13+

Kursavgift

Gratis prøvetime for nye elevar

15 veker med dans

20% familierabatt

10% rabatt frå 2.kurs

15% rabatt frå 3.kurs

Vilkår

Ved å melde deg på kurs hjå Voss Danseskule samtykker du til vilkåra våre. Påmelding er bindande. NB: Ved for få påmeldte kan kurs bli avlyst.

Ved å melde deg på kurs hjå oss stadfester du at du er over 18 år eller at dine foresatte har samtykka til påmeldinga. Dersom eleven er under 18 år, står foresatte ansvarleg for påmeldinga.

Trykk her for å lese fullstendige vilkår
for påmelding til Voss Danseskule
 • Kurs på 45 minutter 1385 kr
 • Kurs på 60 minutter 1845 kr
 • Kurs på 75 minutter 2305 kr

Påmelding


Du må velgje eit kurs
Dette kurset er fullt! Du kan framleis melde deg på, men vert satt på venteliste fram til det eventuelt vert ein ledig plass.
Du må skrive inn fullt namn
Du må oppgje fødselsdato (yyyy-mm-dd)
Du må oppgje gyldig adresse
Du må oppgje gyldig postnummer
Du må oppgje gyldig mobilnummer
Du må oppgje ei gyldig e-postadresse
Du må oppgje namn på ein foresatt
Du må oppgje mobilnummeret til ein foresatt
Les Voss Danseskule sin
personvernerklæring
Du må godkjenne dette for å fullføre påmeldinga
Les Voss Danseskule sine
vilkår for påmelding
Du må godkjenne vilkåra for å fullføre påmeldinga

Om oss

Voss Danseskule er eit foretak som har som formål å fremme danseglede på Voss. Constanze Almklov er dagleg leiar og pedagog. Ho er oppvaksen på Voss, og starta VDS i 2010, etter at ho sjølv pendla til Bergen i ungdomsåra for å kunne gå på dansekurs.

Heilt sidan starten har Voss Danseskule hatt fokus på det dansefaglege, tekniske, det kunstnarlege kreative, men ikkje minst på det sosiale! Vi er stolte over å kunne sei at fleire av elevene våre har funnet venner for livet på kurs hjå oss, og vi gler oss over alle som finner dansegleden hjå oss, anten for ei kort stund i livet eller for mange: livet ut.

Vi er opptatt av å sjå det heile mennesket og brenner for å gje unge mennesker høve til meistring og utvikling. Difor tilbyr vi leiarkurs for unge dansere og helgeworkshops med eksterne pedagoger, deltek aktivt i det lokale dansemiljøet, og ikkje minst: nokre av våre eigne elever fungerer som instruktører og assistenter på kursa for dei yngste, med tett oppfølging frå dagleg leiar. Du kan lese meir om team VDS nedanfor!

Team VDS

Constanze Lid Almklov

Dagleg leiar og pedagog

Dagleg leiar og ansvarleg pedagog. Er oppvaksen på Voss, har drive Voss Danseskule sidan 2010, og er medlem i Norske Dansekunstnere. Har mellom anna erfaring frå Bårdar Akademiet i Bergen, og har tidlegare vore dansar, koreograf og kunstnerisk leiar for studentkompaniet Terpsichore og ungdomskompaniet Voss Dansekompani. I tillegg til å drive Voss Danseskule er ho ansatt i Fitjar Kulturskule, driver ungdomskompaniet Åsane MOVE og jobbar frilans med koreografi og undervising i distrikta. 

Fryd Synnøve Hyrve Kaland

Instruktør og reinhaldar

Danseinstruktør på Barnedans og Danseleik, samt vikar for Constanze på hiphop øvet 9-12 år og Begynnere tysdag frå veke 43. I tillegg deler ho reinhaldsansvar med Vårin. Fryd har dansa aktivt sidan 2015 og har erfaring både frå opptredener og konkurranse samt lederkurs for unge dansere i 2019/2020. 

Margrethe Lid

Instruktør

Er instruktør på Barnedans samt vikar for Constanze på Begynnere måndag frå og med veke 42. Margrethe har dansa aktivt sidan 2014 og har erfaring frå både opptredener, konkurranser, lederkurs for unge dansere (2019/2020) og som leder for andre aktiviteter for born. 

Asgeir Lid Almklov

Datagubbe

Ansvarleg for nettsider og påmeldingsløysingar. Dansar mest medan ingen ser på. Gift med Constanze. 

Katharina (Kat) Pudenz

Danselærer

Kat underviser i klassisk ballett og har foruten dette erfaring både som kroppsflyger og som sertifisert Yoga-instruktør. Ho har treårig danseutdanning frå Berlin med hovudfokus på moderne dans og studerer i tillegg idrettsvitenskap. 

Vårin Norekvål Rasmussen

Instruktør og reinhaldar

Vårin har mange års erfaring som elev hjå VDS og starta hausten 2021 som instruktør for Danseleik saman med Fryd, samt som reinhalder. Ho gjekk lederkurs for dansere i 2019/2020.