Voss Danseskule

Voss Danseskule har over ei periode på snart ti år lært dans til både unge og eldre på Voss og omegn. Vi tilbyr kurs for alle aldersgrupper - frå barnehageborn og oppover. Vi tilbyr dansekurs i hiphop og jazzdans med fokus på danseglede og meistring, og gler oss stort over kvart smil og kvart gjennombrot hjå elevane våre. I tillegg til dei faste kursa våre tilbyr vi teknikktrening og utviklingsgruppe for dei mest ivrige elevane våre, og er stolte over å seie at elevene våre har gått vidare til å studere dans på både vidaregåande skule og høgare utdanning etter å ha gått hjå oss.

Faste kurs

 • Danseleik

  Danseleik er kurs for barnehage- og førskuleborn. Kursa har fokus på å utvikle grunnleggande motoriske og kreative evner, lære seg samarbeid og det å bli kjent med korleis dansetimen fungerer gjennom eit fokus på leik, dans og song. På Danseleik foreldre og barn er dei vaksne aktivt med i timen. Den vaksne kan vera mor/far/søsken/besteforeldre eller ein annan person som kjenner bornet godt.

  Alder:

  2-3 år (fødd 2016)

  4-6 år (fødd i 2014 eller 2015)

 • Barnedans

  Barnedans fungerer som ein introduksjon til dansens verden for born som går i 1. til 3. Klasse. Vi lærer ulike trinn frå hiphop, jazz og moderne, samt bruker ringdanser og danseleiker for å utvikle motorikk, musikalitet og rytmeforståing.

 • Begynnere/litt øvet

  Begynnere/litt øvet er for dei som ikkje har dansa før, eller som har dansa mindre enn eitt år har vi kombinerte kurs i Jazzdans og HipHop. Her vert semesteret delt i to, og vi fokuserer på ein stil om gangen. Vi jobber med grunnleggende trinn i begge stilene og introduserer ulike varianter av desse. Klassene er aldersdelte i to grupper: 4. til 7. klasse og ungdom frå og med 8. klasse og oppover.

 • Øvet nivå

  Dei som har gått hjå oss i minst eitt år kan velge å spesialisere seg på ein eller fleire stilar. På øvet nivå tilbyr vi eigne klasser i jazzdans og hiphop for både 4. til 7. klasse og ungdom frå 8. klasse og oppover. På desse kursa går vi meir i dybden på stilen og jobber med å auke ferdighetene til danserene trinnvis. OBS: desse kursa er kun for dei som har fått godkjenning av oss til å melde seg på dette nivået. Påmelding utan slik godkjenning er ikkje gyldig.

 • Utviklingsgruppe

  For dei som allerede går på hiphop øvet og jazzdans øvet men vil danse meir, så har vi ei eiga utviklingsgruppe. Gruppa bestemmer sjølv kva for nokre stiler dei vil fokusere på i løpet av semesteret, men generelt kan ein sei at fokuset ligg på å utvikle danserene til å verte meir sjølvstendige som scenekunstnere, gje dei verktøy for å koreografere sjølv og å legge til rette for å lære andre stiler enn dei vanlegvis kjem innom.

 • Vaksne opent nivå

  Dette kurste er opent for alle uansett erfaring. Her vil timen verte tilpassa dei som er påmeldt så langt det let seg gjere slik at dei meir erfarne får større utfordringer enn dei som er heilt ferske. Vi deler semesteret i to og jobber med to ulike koreografier i løpet av semesteret.

Timeplan haust 2019

Måndag Tysdag Onsdag
15:00 til 16:15 Hiphop 4. til 7. klasse øvet Jazzdans 4. til 7. klasse øvet Utviklingsgruppe ungdom
16:20 til 17:05 Barnedans 1. til 3. klasse Danseleik 4-6 år Danseleik foreldre og barn 2-3 år
17:10 til 18:10 Hiphop/jazzdans 4. til 7. klasse begynnere/litt øvet 3-vekers jubileumsworkshops - Info kjem i august Hiphop/jazzdans ungdom begynnere/litt øvet
18:15 til 19:30 Hiphop ungdom øvet Jazzdans ungdom øvet Hiphop/jazzdans vaksne opent nivå

Alle kurs startar i veke 36 og går over 15 veker.

Kursavgift

Gratis prøvetime for nye elevar

15% familierabatt

15 veker med dans

Vilkår

Ved å melde deg på kurs hjå Voss Danseskule samtykker du til vilkåra våre. Påmelding er bindande. NB: Ved for få påmeldte kan kurs bli avlyst.

Ved å melde deg på kurs hjå oss stadfester du at du er over 18 år eller at dine foresatte har samtykka til påmeldinga. Dersom eleven er under 18 år, står foresatte ansvarleg for påmeldinga.

 • Danseleik og barnedans 1500 kr
 • Hiphop/jazzdans begynnere/litt øvet 1750 kr
 • Alle kurs på øvet eller åpent nivå 2000 kr
 • Utviklingsgruppe 1500 kr (rabattane gjelder ikkje dette kurset)

PåmeldingDu må velgje eit kurs
Dette kurset er fullt! Du kan framleis melde deg på, men vert satt på venteliste fram til det eventuelt vert ein ledig plass.
Du må skrive inn fullt namn
Du må oppgje fødselsdato (yyyy-mm-dd)
Du må oppgje gyldig adresse
Du må oppgje gyldig postnummer
Du må oppgje gyldig mobilnummer
Du må oppgje ei gyldig e-postadresse
Du må oppgje namn på ein foresatt
Du må oppgje mobilnummeret til ein foresatt
Du må godkjenne dette for å fullføre påmeldinga
Du må godkjenne vilkåra for å fullføre påmeldinga

Om oss

Voss Danseskule er eit foretak som har som formmål å fremme danseglede på Voss. Constanze Almklov er dagleg leiar og pedagog. Ho er oppvaksen på Voss, og har drevet Voss Danseskule sidan 2010, og er medlem i Norske Dansekunstnere. Med danseerfaring frå Bergen Dansesenter og Bårdar Akademiet i Bergen, har ho også tidlegare vore koreograf for Voss Dansekompani, samt dansar, koreograf og kunstnerisk leiar for studentkompaniet Terpsichore Dansekompani i Bergen. I tillegg til Voss Danseskule jobbar ho frilans med koreografi og undervising i distrikta.